Tekstboks:

<LOVDATA>

 

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!

For å SE på Narkotikaforskriften i sin HELHET i Norge!

 

Se og les:

 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199

 

*Nytt fra år 2013 er blant annet det at Førere i Internasjonal Trafikk har lov til å medbringe en nød hjelpende dose av oppkvikkende for bruk i NØDS tilfeller.

 

Ellers så er det ikke mye nytt annet enn at de aller fleste opp til en alder av 25 år pleier å TRO at Narkotika er Forbudt her det fra Loven sin side sies at Unntak fra Forbudet gjelder da Helsedepartementet eller Helse Direktoratet inkludert Faste Leger om ikke lignende dokumenterer Vitenskapelige eller Medisinske Behov for sine klienter som så får Legen sin støtte på bruken så lenge den bruken eller det bruksmønsteret er innenfor fornuftigheten sine grenser.