Innførsels- Søknad:

Import:

 

Søknad om import på legemidler kan tilsendes Oxyd HSD via e-post adresse: nasjonalministeren@gmail.com som så vil diskutere saken i ledelsen i samråd med Statens Legemiddelverk før dere får et klart svar på hvor vidt dere får tillatelse eller ikke å vit at det skal søkes hver eneste gang noe skal importeres å det kan være at vi trenger litt mer inngående informasjoner fra dere søkere, så det kan hende at en av våre agenter tar kontakt enten dere vet det eller ikke for å innhente den informasjonen og de vitenskaper vi trenger å samle inn før vi kan eventuelt la dere få ”Narkotikasertifikat” som innebærer godkjenning på import på avtalt pakke eller pall for den saks skyld, men vit at importsøknader vil vi bruke inntil 21 dager på å besvare, så det er ikke gjort på dagen!

 

Etter godkjent import tillatelse så skal Frakseddel for pakken som skal importeres sendes i ett eksemplar til Statens Legemiddelverk eller Oxyd HSD 21 dager FØR importen skjer i praksis og det skal sendes ett eksemplar til Eksportør som skal la Fraktseddel følge pakken å dere skal beholde ett eksemplar på Fraktseddelen i eget arkiv slik at dere kan fremvise arkivet på oppfordring av enten agenter fra Statens Legemiddelverk, Oxyd HSD eller andre utøvende myndigheter i Norge som for eksempel Departementene og Politiet.

 

Det er når pakken ankommer TOLLERNE på grensa at Pakken skal kunne verifiseres med Fraktseddel som forklarer type innhold som kan bli krysskontrollert og Tollerne ringer som vanlig Statens Legemiddelverk eller Oxyd HSD for å bekrefte at Pakken som skal importeres er godkjent og at Statens Legemiddelverk eller Oxyd HSD har kopi på fraktseddel for den aktuelle pakken som skal importeres.

 

Ved manuell import etter disse reglene, så husk at ALLTID gå på RØDT lys hos Tollerne, spør om de vil kontrollere innholdet opp mot fraktseddel etter å ha fremvist Narkotikasertifikat som det heter i forbindelse med godkjente importer! Å vit at det kan forekomme at dere blir ilagt en Legemiddel- kontrollavgift hos Tollerne, men ikke så stort beløp at beløpet setter dere ”blakke” av den grunn!

 

SØKNADS SKJEMA FOR IMPORT KAN LASTES NED HER OG SENDES TIL LEGEMIDDELVERKET SIN ADRESSE DERSOM DERE IKKE SENDER TIL OXYD HSD:

 

Skjema for Søknad til Legemiddelverket lastes ned: HER

 

Søknaden du kan laste ned er å sende til:

 

 

 

På E-post adresse:

 

narkotikasertifikater@legemiddelverket.no

 

 

 

 

 

 

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!