Narkotikaregnskap og Avgiftskjema:

Info: Godkjente Privatleger med LUA lisens og Virksomheter skal fylle ut Avgift- skjema å større Forhandlere samt Grossister med eget org nummer skal laste ned Narkotikaregnskapsskjema i tillegg, fylle det ut, sende inn til Oxyd HSD via: nasjonalministeren@gmail.com og betale Avgiften som plikt.

 

LUA klienter i form på Privatleger som forhandlere og omsettere på Narkotiske Legemidler kan få innvilget

Oxyd HSD sine innkjøpspriser på varer som skal omsettes, men det  kreves at 2% på års- omsetningen for det gjeldende året innbetales til Oxyd HSD hvert år innen 31 mai etter innlevering på rapporten innen 30 april altså i året etter det gjeldende for regnskapet/rapportene.

 

Alternativ til 2% på Årets omsetning til innbetaling til Oxyd HSD er at du/dere foretar kvartals innbetalinger på 25% av Overskuddene! ...Om ikke, så 2% av HELE omsetningen!

 

Last ned:

 

Avgiftskjema

 

Narkotikaregnskapsskjemaet dere kan laste ned under her har 15 kolonner med informasjoner som skal føres inn, så dere kan lese veiledning på knappen for

<Veiledning Regnskap> å se hvordan skjemaet skal fylles inn!

 

Obligatorisk for Utsalgssteder og Forhandlere:

 

Last ned:

 

Narkotikaregnskapsskjema

 

*Utsalgssteder er fritatt fra omsetningsavgift på Narkotiske Legemidler siden avgiften er inkludert i produktprisen på den porteføljen som dere kan se på menyknappen <VARER> som er GODKJENT til utsalg offentlig over disk å nettbutikken vår er på www.oxydhsd.no

 

 

Følgende kontonummer brukes for avgifts innbetaling:

<9801.34.96129>

 

IBAN:

NO2098013496129

 

BIC:

SBAKNOBB (EUR)

DNBANOKK (NOK)

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!