Tekstboks:

<Budsjett for Privatleger>

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!

Innledning:

 

Budsjettet dere kan laste ned nedentil på denne siden for dere som enten ER Privatlege, Offentlig Allmennyttig lege eller skal bli det ene eller det andre, så ta stilling til de oppgitte Dollar på dette Engelske Budsjettet i samme antall Norske Kroner dersom du er en Enkeltperson, men er du en leder med og i gruppe på 10 ansatte inkludert deg selv, så kan du regne om dollar til Norske Kroner så lenge dollaren er noenlunde rundt 10 kroner per dollar. Last ned, se igjennom, du HAR mulighet til å justere tallene dersom behovet ditt er annerledes enn det som er som oppgitt som Grunnlag for dere, så sender dere Budsjettet inn til Ledelsen i Oxyd HSD eller til deres (din) Banktilknytning og ber om Realisasjon.

Er dere en gruppe på 30 ansatte, så er det x 3 regelen som gjelder.

 

 

Ps. Bruk Microsoft Office Excel for å åpne budsjettet å legg merke til at det er delvis interaktivt, så der er egne undersider der som noen ganger kan oppleves at delvis oppdaterer seg selv med tiden som går mer enn hva dine manuelle innføringer gjør av oppdateringer, men det skjer ikke noe uforutsett og dine innføringer på de postene som gjelder deres utgifter etc. vil holde seg til de verdier dere fører opp.

 

Last ned ved å Klikke: HER

 

*Ps. Da du HAR 4 sifret ID på LUA lisens fra Oxyd HSD å skal levere inn budsjettet, så merker du der det står Oxyd HSD videre med #XXXX her eksene byttes ut med ditt 4 sifrede LUA lisens ID nummer slik at vi holder oversikten litt enklere om du ikke bruker 6 tall for Vipps Bedrift eller i tredje anledning kun 8 tall som er ditt Norske Mobil nummer dersom du ikke skriver hele ditt fødselsnummer på 11 siffer i fjerde alternativ om alle de tre første er uaktuelle.

 

————————————————————————————