Tekstboks:

<GODKJENTE>

Narkotiske Legemidler i Nettbutikk på:

www.oxydhsd.no

Merk dere at:

 

Disse preparatene er en rekke med GODKJENTE Narkotiske Legemidler hovedsakelig for utsalg over disk hos utesteder, men kan også forhandles av Privatleger som er våre så lenge de har LUA lisens fra Oxyd HSD eller forhandles av andre Grossister og andre Forhandlere med tillatelse innhentet enten fra Statens Legemiddelverk eller et av Departementene.

 

Privatleger med LUA lisens fra Oxyd HSD har naturligvis også rett til å forhandle og omsette andre Narkotiske Legemidler som for eksempel Amfetamin, Kokain, Cannabis og en rekke andre preparater, men for Utsalgssteder som skal selge preparater over disk, så er denne rekken preparater som vist ovenfor de ENESTE som er lovlige å selge offentlig over disk, mens Privatleger kan i og for seg selv selge de fleste typer Narkotiske Legemidler til sine klienter på privat basis med litt ansvar for sine egne klienter i den form at vi i Oxyd HSD ledelsen ønsker for eksempel at våre Privatleger midlertidig STOPPER utsalget til den eller de av deres egne klienter som åpenbart MISSBRUKER stoffene og ikke holder seg innenfor fornuftige grenser når det gjelder selve bruksmønsteret relatert til normalt bruk.

 

BRUKERTILLATELSER:

 

De som ønsker å innhente tillatelse til benyttelse på Narkotiske Legemidler til eget bruk UTEN å komme i konflikt med Politiet kan henvende seg til Sosial– og Helsedirektoratet.

 

Oxyd HSD er et <Helse og Sosial Departement> som konsentrerer seg med å håndtere salgsleddene i all hovedsak og har foreløpig ikke planer om å levere ut brukerlisenser, så brukere henvendes til Sosial– og Helsedirektoratet å IKKE noen av Departementene for de har nok å gjøre med Grossister, Forhandlere, Importører og Eksportører samt Tilvirkere.

 

Folk OVER 21 år som handler preparater på listen dere ser oventil fra utsalgssteder skal som oftest slippe trøbbel med Politiet om de er over 21 år og ikke har en mor eller far eller lignende som støtter at Politiet skal ta fra dem varene, men kontakter de Sosial– og Helsedirektoratet å får innvilget brukerlisens, så helgarderes dem å slipper unna Politiet uansett.

 

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!

Webshopen tar nå kun imot manuelle bestillinger via epost: nasjonalministeren@gmail.com

Automatisk nett-butikk kommer neste år!

Pris: Kr.240,-                          Vare nr.: 001

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 002

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 003

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 004

Pris: Kr.300,-                          Vare nr.: 005

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 006

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 007

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 008

Pris: Kr.650,-                          Vare nr.: 009

Pris: Kr.650,-                          Vare nr.: 010

Pris: Kr.650,-                          Vare nr.: 011

Pris: Kr.650,-                          Vare nr.: 012

Pris: Kr.360,-                          Vare nr.: 013

Pris: Kr.460,-                          Vare nr.: 014

Pris: Kr.400,-                          Vare nr.: 015

Pris: Kr.350,-                          Vare nr.: 016