<<The Norwegian Health and Social Department>>

————————————————————————————————

Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør

Har i samråd med Statens Legemiddelverk besluttet å utstede såkalte LUA lisenser som står for Legemiddelomsetning Utenom Apotek - For Privatleger i Norge GODKJENT i Oxyd HSD (Helse– og Sosial Departement).

<<Helt siden Narkotikaforskriften i 1978 ble til for første gang etter mye om og men, så står det skrevet Hovedsakelig på en Paragraf: «Forbud», men dersom Departementet innvilger det, så gjøres det unntak fra den regelen som oftest grunnet dokumenterte vitenskapelige eller medisinske behov som kan dokumenteres av lege>>

Aldersgrenser:

Narkotiske Legemidler som blir utstedt fra Privatleger i Departementet har 18 års grense for brukere å det er 21 års Grense på det å eventuelt bli Godkjent som Privatlege, det er sånn at dersom 16-18 åringer med tilsyn av foreldre/foresatte eller tilsyn med kyndige Brukere over 18 år å brukerne er under tilsyn på dem, så skal unntak fra generell regel gjelde så lenge Foresatte ikke snakker i mot å i så fall, det blir eventuelt tatt opp til diskusjon om det er ønskelig at deres nesten voksne eller voksne barn er i slikt miljø å mottar det som ikke alltids er greit for alle og enhver. Det står altså i Narkotikaforskriften helt fra 1978 også at dersom forbudet ikke skal gjelde, så skal det føres tilsyn med klientene som benytter sånne preparater. I nyere Forskrift, dette nevnes ikke lenger noe grunnet at nevnelsen gjelder som først nevnt kun de som er UNDER offisiell og generell aldersgrense, men gjerne også de med lite erfaring eller nye klienter helt uten brukserfaring å husk at eksempelvis ledelsen i Oxyd HSD (Helse- og Sosial Departement) kun har ansvar for sine egne Privatlegers forekomst å kan ikke stå til rette for mange på de som IKKE har offisiell Godkjennelse som Privatlege med Brukere.

Brukerlisens:

De som vil anskaffe seg Brukerlisens for Kjøp og Benyttelse på Narkotiske Legemidler for å føle seg helt trygg når de blir møtt av Politiet å har brukerdoser med seg eller på seg kan og bes være vennlig å kontakte <Sosial- og Helse- Direktoratet> som har kontorer mange steder i Norge, det ER Sosial– og Helse– Direktoratet som behandler forespørsler om Brukerlisenser på Narkotiske Legemidler i Norge. Mens OM settere kan få innvilget Legemiddelomsetning Utenom Apotek (LUA) lisens ENTEN fra Statens Legemiddelverk ELLER Oxyd Helse og Sosial Departement (HSD) ved å kontakte oss via epost: nasjonalministeren@gmail.com

Ps. Narkotikabruk ble i November år 2017 i Norge «Avkriminalisert», så dere straffes ikke for Bruk som før, men kan i noen tilfeller møte motstand der Politiet har muligheter til å gjøre inndragning på dine medbragte brukerdoser dersom dere eventuelt IKKE har Dokumentert Narkotikabrukstillatelse som kan innhentes enten fra <Sosial– og Helse Direktoratet> om ikke direkte fra din LEGE som relativt ofte baserer en Klients godkjenning på benyttelse satt opp mot Dokumenterte Medisinske behov eller andre Vitenskapelige behov.

Mengder:

En Privatlege har ikke lov til å frakte med seg mer enn mengde tilsvarende 1 måneds omsetning til et begrenset klientell i Norge uten å be om samtykke fra sin Overordnede i Departementet på forhånd.

Penger:

Det skal rapporteres inn til deres Banktilknytning i Norsk Bank dersom du skal ha med deg mer enn 25 tusen kroner NOK i kontanter (Sedler, Mynter) ut fra landet.

Anbefaling:

Sørg for å levere regnskap hvert år etter gjeldende bestemmelser og betal avgiftene for omsetningene hvert år i tide.

Klasse A legers godtatte dosering for daglig bruk er kun 30 mg tilsvarende en Ritalin eller lignende opp til 2 ganger per dag som svelges her normal dose Amfetamin for injeksjoner er 250 mg (Kvart Gram) på personer som veier mellom 45 og 65 kilo her de som injiserer bør vite at dødens grense er da 10 mg per kropps– kilo passeres, så dødelig dose for en Mann på 100 kilo er å passere ett gram (1000 mg), så tommelfinger regel er: ALDRI injisere mer enn 10 mg per kilo du har som kroppsvekt!

Konflikter:

Vi opplever problemstillinger relatert til for eksempel Markedskonflikter som å forstå at noen ønsker å ta over andres marked ved å tilby samme topp kvalitet til en lavere pris der andre tjener mer og ofte har drevet sin omsetning i lang tid og har blitt rimelig avhengig på den, så vi ser dessverre at noen krangler oppstår, noen blir fratatt både varer og penger i disse kranglene enten med eller uten hjelp fra Politiet, så her er det VIKTIG for dere Privatleger å RÅDFØRE dere med deres Overordnede før dere tar store sjanser på å komme i konflikt med andre regionale om- settere og myndighetene generelt som ofte stiller krav til omstendighetene og belønner de som viser respekt og yter samfunnsverdi enten det er i form på det ene eller det andre relatert til ting som folk flest verdsetter her i livet.

Avrusning:

Det er slik at etter noen års bruk, så er det enten frivillig eller tvungen avrusning som oppstår i en Brukers liv, det vil komme en NEDTUR for dere da dere havner på avrusning etter noen års bruk, så vær oppmerksom og HUSK å informere deres brukere om dette som kommer en gang enten dere vil eller ikke, men tatt i betraktning at det KUN en 6 måneders forferdelig følelse å gå uten inntak, så påfulgt av 1 år med moderat livsfølelse for så å ha gitt dere den FRIHETEN som er HERLIG etter 1,5 år uten rus, nemlig at behovene for å hele tiden være på utkikk etter noe å innta og den følelsen at dere bare «MÅ» få tak i noe pluss den ekstra bakdelen at det koster MYE fra deres lommebok hver gang, alle disse tre tingene opphører etter 1,5 år Rusfrihet, du havner IKKE under normale stoffskifter i kroppen slik som på «nedturer», dere sparer mye penger på å slippe å kjøpe noe dere lenger IKKE trenger da dere er blitt så FRISKE etter avrusning i ett og ett halvt år at den Statlige Fellesmedisinen (Narkotika) lenger IKKE behøves og lenger ikke trengs.

Nødstilfeller:

Det er fra Narkotikaforskriften omskrevet og oppdatert i år 2013 gitt tillatelse for Yrkessjåfører og Sjåfører generelt i Internasjonal Trafikk å ha lov og rett til å medbringe seg mindre mengder Narkotiske Legemidler til bruk i NØDSTILFELLER. Det er IKKE lov å bruke oppkvikkende narkotiske legemidler under Transport av Bil og Lastebil jo mindre det er en Nødssituasjon som for eksempel at du er så trøtt at du holder på å kjøre av veien uten å ha mulighet til å stoppe for eksempel en last som skal frem i tide med varer som må frem i tide å for eksempel kjølevarer som IKKE kan bli forsinket at du kan kjøre inn til siden å kvikke deg litt opp med moderat dose oppkvikkende Narkotiske Legemidler for å holde deg i stand til å fortsette transporten til din destinasjon i tide. Leg merke til en ting: Å kjøre våken i 24 timer er GRØNT lys, å kjøre våken i 48 timer er GULT Farrellys, å kjøre VÅKEN i 72 timer er RØDT lys og kan forårsake avkjøring av veien, krasj med andre i trafikken og knust bil/lastebil, mye skader og flere ukers innleggelse på sykehus med enten brekkede ben og rygg og kanskje stygt skadet ansikt. Ps. ALDRI kjør lenger våken i NØDSTILFELLER en MAKSIMUM 48 timer på Langtransport. Mvh. Nasjonalministeren

————————————————————————————————————————

Historie:

Avstemning utført i år 2003 utgjorde 71,9% flertall hos de mellom 18 og 35 år som indirekte stemte JA til Narkotiske Legemidler siden de enten bruker eller har brukt.

Oxyd HSD kan godkjenne både Utsalgssteder som Barer og Puber for omsetning på noen GODKJENTE Narkotiske Legemidler og godkjenne personer som vil fungere som Privatlege med LUA lisens samt at Oxyd HSD kan ta imot importsøknader fra virksomheter og utstede enkelte Grossist-tillatelser.

Utesteder som vil omsette GODKJENTE Narkotiske Legemidler Offentlig over disk i Norge kan ta en titt på ett varesortiment som eksempel ved å trykke på knappen: VARER eller i menyen til venstre.

Konseptet til Oxyd HSD med rundt 45 Privatlegekontorer dreier seg om           «Narcotic Drugs Under International Control» å dere kan se Internasjonalt Control Board på www.incb.org !

 

Husk at: Omsetningsavgift med 2% på Legemiddelomsetningen hvert år skal betales i tide!

 

*Vær spesielt obs på en ting relatert til avgift på 2% av omsetningen å det er at innbetales ikke årsavgiften, så kan det komme til å koste den/de aktuelle fra 20% tapt inntekt grunnet noe så enkelt som at når Oxyd HSD importerer ett tonn Amfetamin for eksempel, så betaler Oxyd HSD altså kun kr.8,- per gram, mens når smuglere UTEN tillatelse drar til utlandet å har med seg en bunke penger, så er prisen de betaler ofte rundt 16 ganger MER enn hva Oxyd HSD betaler, så dette kan danne en forståelse oppe i hodene deres nemlig på temaet at dette er 60% på grunnen til at vi IKKE ønsker å ha 1000 små Hobbyknarkere som importerer ett og ett kilo til svinaktig pris fordi vi vil at mesteparten på pengene skal bli i landet, å husk: Avgiftene som innbetales registreres på den/de aktuelle slik at de som for eksempel har 180.000 NOK på avgifts kontoen, ja, da er prisen per gram Amfetamin allerede nede på kr.36,- per gram for dem det gjelder!  :-)

 

For å se prisene på LUA lisenser for Privatleger i Norge:

 

Klikk på: PRISER

 

 

For Utsalgssteder (Barer & Puber):

 

Kr.2.500,- (engangskostnad).

 

Prisen for Utsalgssteder INKLUDERER:

 

             1. Diplom for GODKJENT Utsalgssted til å henge på Vegg.

             2. Informasjonsskilt til å ha på disk med preparatoversikt.

             3. GRATIS Kundeservice!

 

*Utsalgssteder er FRITATT fra LUA avgift på 2% av omsetningen! Samt at så lenge salgene over disk utføres på erfarne Bartendere/Servitører over 21 år, så trengs IKKE eksamen å utføres slik som Privatlegene må, men at ledelsen/eierne på utsalgsstedene naturligvis går igjennom formalitetene og reglene fra

Oxyd HSD tilknyttet salg over disk med sine Bartendere/Servitører før selve utsalget starter.

 

Søknad evt. med bestilling sendes:

 

nasjonalministeren@gmail.com

 

—————————————————————————————————————-

 

Lisensen for Privatleger:

Lisensen kommer på plastikk kort med profilbilde som må sendes med i søknaden samt Privatlege ID nummer etc. og som en diplom på et A4 ark på spesialpapir til å henge på veggen. Lisensen kan også komme på digital fil som kan installeres på mobiltelefon, PC og eller server.

 

Regnskapsskjemaer:

 

Regnskapsskjemaer til nedlastning er på siden <Narkotikaregnskap>

Husk at alle Privatleger med LUA lisens skal betale 2% på års- omsetningen sin til

Oxyd HSD hvert år mens Utsalgsstedene i Norge er fritatt for dette! Det kan være en fordel for Privatleger  å innbetale hvert kvartal, men det er ikke et krav!

Oxyd HSD sitt regnskapskontor fører SELV regnskapet samlet for alle Utsalgssteder!

 

Oppbevaring på Narkotiske Legemidler:

 

I Norske regler (Lover) for Helseforetak og Allmennyttige Leger, både Offentlige og Private, det står skrevet at Oppbevaring, dersom den skal være Godkjent hos utøverne i Helsesektoren, oppbevaringen SKAL foregå i Låsbart Medisinskap!

 

Så her er en LINK til å kjøpe dere ett Låsbart medisinskap til en Fornuftig Pris som følger:

 

www.witre.no

 

——————————————--

 

Privatlegeskolen:

 

I stedet for å ta 4-6 år med legestudier på et Universitetet, dere kan snart unne dere å få den samme nytten av tro det eller ei men KUN 6-18 måneder Nettstudier fra Privatlegeskolen som er under oppbygning!  Grunnen til at det tar så kort tid er fordi vi legger opp nettstudiene til å kunne tilpasses AKKURAT ditt behov for å spesialisere deg på det eller de feltene du vil UTEN å måtte lese alt om alt å glemme mye i samme slengen!

 

Privatlegeskolen kommer som tilbud til dere som vil bli Privatlege klasse

A eller B, mens de Privatleger som er eller blir klasse C godkjent trenger IKKE skolering annet enn at de eksisterende måtte og de nye må bestå muntlig eksamen og det hender at Oxyd HSD agenter gjør litt oppfølging og tilsyn med tanke på at vi en gang i blant trenger å være sikre på at våre egne ikke klusser det til slik at de eventuelt blir fratatt sin rettighet til å inneha LUA lisens som altså står for Legemiddelomsetning Utenom Apotek.

 

Brukerlisenser for Narkotiske Legemidler for de som vil slippe trøbbel med Politiet kan innvilges hos Sosial og Helsedirektoratet som håndterer tillatelser for brukere mens Oxyd HSD konsentrerer seg om å håndtere salgsleddene, så brukere som vil ha brukerlisens henvises altså til Sosial og Helsedirektoratet! Men for den godkjente listen over preparater som selges Offentlig over disk i Norge, så skal det som regel holde å være over 21 år.

————————————————————————————————————————————-

Oxyd HSD er <Helse– og Sosial Departementet> i Norge å organisasjonen eies på Nasjonalministeren Eirik Hagen Goksør

<<Copyright © 2010-2023>>

Oxyd HSD kan godkjenne deg til å bli Privatlege kl. A, B eller C med lisens!